Salı, Eylül 09, 2014

eğitim şart! ama nasıl bir eğitim?

ülkeye dair, topluma dair herhangi bir şeyi tartışırken, var olan problemin kökenine inmeye çalıştığımızda sıklıkla dönüp dolaşıp, "eğitimin iyileştirilmesi"ne geliyor söz. 
eğitim, sokakta, ailede, her yerdeyse de; resmi, sistemli ve yoğun biçimde verildiği kurumlar okullar ve sorumlular öğretmenler ise, "toplumların ilerlemesi için öğretmenleri güçlendirerek başlamalıyız işe" sonucuna varıyoruz mütemadiyen.

bilimsel olarak baktığımızda da, yanılmadığımızı anlıyoruz. zira, refah düzeyleri yüksek toplumların; öğretmenlerine, çocuklara ve eğitime verdikleri büyük kıymeti okuyoruz hep araştırma sonuçlarında. 

yakın zamanda karşıma çıkan bir araştırmayı paylaşmak istiyorum sizlerle. 2009 'da yayınlanan makalenin adı: "Finlandiya’nın PISA’ daki Başarısının Nedenleri: Türkiye için Alınacak Dersler". Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'nden Yrd. Doç.Dr. Ali ERASLAN kaleme almış. Finlandiya'nın PİSA başarısı ve Türkiye'nin başarısızlığı üzerinden, nedenleri sorgulama üzerine bir çalışma. sonuçlar bence oldukça anlamlı:

" ....
PISA projesi, zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubu öğrencilerin öğretim programlarında yer alan matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri konu alanlarıyla ilgili bilgileri ne dereceye kadar öğrendikleri değil, sahip oldukları bu bilgi ve becerileri içinde yaşadıkları toplumda karşılaştıkları gerçek ortamlarla ilişkilendirme ve olası sorunları çözümlemede kullanabilme yeteneğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla öğrencilere çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu ve kapalı uçlu olmak üzere farklı türleri içeren toplam 100 soru sorulmaktadır. 2000 yılında uygulanmaya başlanan bu projeye ülkemiz ilk olarak 2003 yılında katılmıştır. PISA 2003 sonuçlarına göre Türk öğrenciler matematik  okuryazarlığında 423, fen bilimleri okuryazarlığında 434, okuma becerisi alanında ise 441 ortalama puan alarak otuz OECD ülkesi arasında yirmi dokuzuncu sırada yer almıştır.  Diğer taraftan Finlandiya ise matematik okuryazarlığında 544, fen bilimleri okuryazarlığında 548 ve okuma becerisi alanında 543 ortalama puan alarak her üç alanda da en üst sırada yer almıştır.
....
Finlandiyalı akademisyen ve öğretmenlerin de başarılarının kaynağı olarak gördükleri bu faktörler sırasıyla şu şekildedir: 
(1) öğretmen yetiştirme programı, 
(2) geleneksel okul yaşamı, 
(3) kültürel olarak öğretmenlik mesleğine bakış ve 
(4) hizmet içi öğretmen eğitimi. 
...."


tamamını okumanızı tavsiye ederim.